Kas bendro tarp saugumo 18a. pabaigos jūrose ir interneto?

Pasirodo, kad nemažai. Ypač jei internetą įsivaizduosime kaip kibervandenyną:

“In modern times, the nearly ubiquitous availability of powerful computing systems, along with the proliferation of high-speed networks, have converged to create a new version of the high seas–the cyber seas.“

Tiesiog sudomino įdomus istorinis palyginimas saugumo problemų ir iššūkių, su kuriais susidūrė JAV, tada dar jauna nepriklausoma valstybė, plėtodama savo jūrų prekybą 18a. pabaigoje, ir kokie uždaviniai jos, kaip pasaulinės lyderės, dabar laukia dabartinėje kibererdvėje. Pasirodo, kad požiūrio į problemos sprendimą pakeitimas ir to sprendimo įgyvendinimas gali ilgam nulemti valstybės raidą ir jos vietą pasaulyje.

Freedom of the Cyber Seas