Vasara kaime

Vasara kaime

Nors ir nėra didelio šalčio, bet bevaikštinėdamas vis tiek sužvarbau. Tai ir panorėjau atsidurti ten, kur šilta ar net karšta. Karšta vasara Lietuvos kaime netgi labai tiktų. Nors, aišku, tada būtų skundžiamasi dėl “neregėtų” karščių, bet ne gi žmogui kada nors, kas nors įtiko?